Statistika


Broj osvojenih "stotica"

r.b. Natjecatelj Broj 100tica Broj krugova
1 Udaraljkaški duo Sudar beat, 9 2
2 Trio Jutija, 6 1
3 Nika Kozina, violina 6 1
4 Stefan Gjorgiev, truba 6 1
5 Rene Borić, mandolina 4 2
6 Dora Šarić, glasovir 3 1
7 Daren Pavletić, alt saksofon 3 1
8 Roberto Hren, bisernica 3 2
9 Diego Vitasović, harmonika 2 3
10 Petra Šket, glasovir 2 2
11 duoLA , 2 2
12 Petar Hlašć, harmonika 1 3
13 Ivana Duvnjak, sopran 1 3
14 Marko Funarić, glasovir 1 1
15 Bruno Bilić, alt saksofon 1 1
16 Adrian Vio, glasovir 1 1
17 Sekstet flavt GŠ Domžale, 1 2
18 Adam Rendić, glasovir 1 1
19 Ana Kalanja, flauta 1 1
20 Leonardo Rojnić, harmonika 1 2

Poredak po prosjeku (nekorigirano)

r.b. Natjecatelj Prosjek ocjena
1 Nika Kozina, violina 99.2000
2 Stefan Gjorgiev, truba 98.7000
3 Udaraljkaški duo Sudar beat, 98.6500
4 Trio Jutija, 98.6364
5 Ana Kalanja, flauta 97.4545
6 Daren Pavletić, alt saksofon 97.4000
7 Dora Šarić, glasovir 97.2727
8 Matej Križanić, glasovir 97.1000
9 Rene Borić, mandolina 96.7273
10 Petra Šket, glasovir 96.6667
11 Ana Tutić, flauta 96.5909
12 Komorni sastav GŠMB, 96.4545
13 Roberto Hren, bisernica 96.3636
14 Diego Vitasović, harmonika 96.3000
15 Leonardo Rojnić, harmonika 96.2727
16 Bruno Bilić, alt saksofon 96.2000
17 Ana Kanižaj, violina 96.0000
18 Ivana Duvnjak, sopran 95.4667
19 Marija Božić, harmonika 95.4545
20 Petar Hlašć, harmonika 95.2333
21 Marko Funarić, glasovir 95.2000
22 Adam Rendić, glasovir 94.9091
23 Lana Lešnjak, gitara 94.9000
24 Kiara Radojević, alt saksofon 94.8182
25 Duo Kanižaj - Bracović, 94.7273
26 Sekstet flavt GŠ Domžale, 94.4091
27 duoLA , 94.2000
28 Adrian Vio, glasovir 94.0000
29 Trois Francs, 93.6667
30 Natali Bošnjak, violina 93.4545
31 Ivan Šimatović, gitara 93.4000
32 Mateo Radojević, alt saksofon 93.3000
33 Lora Likan Kelentrić, flauta 93.2727
34 Dora Šimunec, gitara 93.1818
35 Antonela Kružić, alt saksofon 93.1364
36 Ema Runjak, flauta 92.9091
37 Matej Blagec, gitara 92.5455
38 Franko Vine, alt saksofon 92.4545
39 Tibor Rajtarić, truba 92.4000
40 Fran Mikša, alt saksofon 92.2000
41 Petra Podhraški, glasovir 92.1818
42 Emma Sušilo, violina 91.9000
43 Martin Žučko, Orgulje 91.7273
44 Chiara Moscarda, harmonika 91.2727
45 Veronika Kantarević, truba 91.2000
46 Gabrijela Lovrić, flauta 91.0909
47 Trio flauta FLUThreE, 90.9091
48 Iskra Jurišić, violina 90.9000
49 Mak Planinac, alt saksofon 90.8000
50 Lucija Vidović, gitara 90.8000
51 Magdalena Mirenić, flauta 90.7000
52 Iva Babić, flauta 90.7000
53 Mia Galić, gitara 90.6000
54 Demian Puškarić, gitara 90.1818
55 Ivan Cigić, glasovir 90.1000
56 Tinka Muck, glasovir 90.1000
57 Klara Vukojević, glasovir 90.0000
58 Jakob Stančić, violina 89.7727
59 Gabriela Nežmahen, gitara 89.5455
60 Luna Obadić, glasovir 89.4545
61 Korina Sviben, glasovir 89.2727
62 Tena Benjak, glasovir 89.0909
63 Mihael Horvat, gitara 88.9091
64 Sofija Hrvatin, glasovir 88.8000
65 David Vidović, klarinet 88.8000
66 Selma Hrenovica, violončelo 88.7778
67 Miran Vojvodić, klarinet 88.6000
68 Juraj Galoić, gitara 88.1000
69 Matej Futivić, gitara 87.9000
70 Jan Biškup, violina 87.9000
71 Andrija Krnjić, bisernica 87.7273
72 Josip Nežmahen, truba 87.3000
73 Gitarski kvintet GŠ u Varaždinu, 87.2727
74 Eva Diminić, glasovir 86.5000
75 Ivan Šarić, harmonika 86.3000
76 Matej Mrgan, alt saksofon 86.2000
77 Jakov Paulić, alt saksofon 86.1000
78 Petra Žugec, flauta 85.7000
79 Antonela Papak, glasovir 85.0909
80 Glasovirski duo "Pianoforte", 84.8182
81 Katja Lenić, violina 84.4000
82 Jurica Pavlek, gitara 84.3000
83 Nela Grđan, gitara 83.8000
84 Sara Krajnik, flauta 82.8182
85 Maja Banovec, gitara 82.3000
86 Sara Šagud, violina 81.9000
87 Lea Butina, violončelo 81.7000
88 Luka Sugnetić, gitara 81.3000
89 Petar Štaba, gitara 80.7000
90 Filip Cvitić, gitara 77.9000
91 Marija Perić, gitara 77.2000
92 Demian Kos, violina 77.1818
93 Petra Kapec, flauta 67.4545

Broj komentara po natjecateljicama i natjecateljima

r.b. Natjecatelj Broj komentara
1 Petra Podhraški, glasovir 13
2 Petra Šket, glasovir 12
3 Leonardo Rojnić, harmonika 12
4 Ivana Duvnjak, sopran 12
5 Ana Tutić, flauta 11
6 Diego Vitasović, harmonika 11
7 Marija Božić, harmonika 11
8 Chiara Moscarda, harmonika 11
9 Antonela Kružić, alt saksofon 11
10 Klara Vukojević, glasovir 10
11 Lora Likan Kelentrić, flauta 10
12 Gabrijela Lovrić, flauta 10
13 Jakob Stančić, violina 10
14 Martin Žučko, Orgulje 9
15 Petar Hlašć, harmonika 9
16 Ivan Šimatović, gitara 9
17 Ana Kalanja, flauta 8
18 Dora Šarić, glasovir 8
19 Trio Jutija, 8
20 Kiara Radojević, alt saksofon 7
21 Tinka Muck, glasovir 7
22 Fran Mikša, alt saksofon 7
23 Roberto Hren, bisernica 7
24 Selma Hrenovica, violončelo 7
25 Rene Borić, mandolina 7
26 Sara Krajnik, flauta 6
27 Ana Kanižaj, violina 6
28 Bruno Bilić, alt saksofon 6
29 Luna Obadić, glasovir 6
30 Sekstet flavt GŠ Domžale, 6
31 Nika Kozina, violina 6
32 Dora Šimunec, gitara 6
33 Korina Sviben, glasovir 6
34 Adam Rendić, glasovir 6
35 Demian Kos, violina 5
36 Natali Bošnjak, violina 5
37 Demian Puškarić, gitara 5
38 Lana Lešnjak, gitara 5
39 Iva Babić, flauta 5
40 Gabriela Nežmahen, gitara 5
41 Mateo Radojević, alt saksofon 5
42 Marko Funarić, glasovir 5
43 Ema Runjak, flauta 5
44 Matej Križanić, glasovir 5
45 Adrian Vio, glasovir 5
46 Tena Benjak, glasovir 5
47 Trois Francs, 5
48 Lucija Vidović, gitara 4
49 Franko Vine, alt saksofon 4
50 Trio flauta FLUThreE, 4
51 Jan Biškup, violina 4
52 duoLA , 4
53 Mihael Horvat, gitara 4
54 Daren Pavletić, alt saksofon 4
55 Ivan Šarić, harmonika 4
56 Magdalena Mirenić, flauta 4
57 Tibor Rajtarić, truba 4
58 Mia Galić, gitara 4
59 Miran Vojvodić, klarinet 4
60 Komorni sastav GŠMB, 4
61 Ivan Cigić, glasovir 4
62 Petra Žugec, flauta 4
63 Veronika Kantarević, truba 4
64 Mak Planinac, alt saksofon 3
65 David Vidović, klarinet 3
66 Matej Mrgan, alt saksofon 3
67 Udaraljkaški duo Sudar beat, 3
68 Stefan Gjorgiev, truba 3
69 Petra Kapec, flauta 3
70 Glasovirski duo "Pianoforte", 3
71 Matej Futivić, gitara 3
72 Emma Sušilo, violina 3
73 Josip Nežmahen, truba 3
74 Matej Blagec, gitara 3
75 Gitarski kvintet GŠ u Varaždinu, 3
76 Filip Cvitić, gitara 3
77 Katja Lenić, violina 3
78 Marija Perić, gitara 3
79 Duo Kanižaj - Bracović, 3
80 Lea Butina, violončelo 3
81 Iskra Jurišić, violina 3
82 Andrija Krnjić, bisernica 3
83 Sofija Hrvatin, glasovir 2
84 Jakov Paulić, alt saksofon 2
85 Nela Grđan, gitara 2
86 Petar Štaba, gitara 2
87 Antonela Papak, glasovir 2
88 Juraj Galoić, gitara 2
89 Sara Šagud, violina 2
90 Maja Banovec, gitara 2
91 Luka Sugnetić, gitara 2
92 Eva Diminić, glasovir 2
93 Jurica Pavlek, gitara 2

Poredak instrumenata po prosječnim ocjenama

r.b. Instrument Prosjek
1 mandolina 96.7273
2 sopran 95.4667
3 harmonika 94.3750
4 bisernica 93.4848
5 truba 92.4000
6 alt saksofon 92.3772
7 glasovir 91.8440
8 Orgulje 91.7273
9 flauta 89.9929
10 violina 89.2456
11 klarinet 88.7000
12 gitara 87.7951
13 violončelo 86.2500

Ukupne prosječne ocjene po članicama i članovima ocjenjivačkog suda

r.b. Član ocjenjivačkog suda Prosjek ocjena
1 Cveto Kobal, Red. prof. 93.7480
2 Krešimir Seletković, Red. prof. art 93.3474
3 Vedran Tuce, Red. prof 92.1545
4 Diana Grubišić Ćiković, Izv. prof. art 91.9675
5 Ivana Bilić, Izv. prof. art 91.5714
6 Vlatka Oršanić, Red. prof. 91.3874
7 Boris Lenko, Red. prof. 91.3821
8 Ida Gamulin, Red. prof 91.0769
9 Martin Draušnik, Nasl. doc. art. 90.2037
10 Andrej Grafenauer, Red. prof 89.7236
11 Belma Alić, Doc. dr. 88.8475
12 Marin Zokić, Nasl. izv. prof.

Broj komentara po članicama i članovima ocjenjivačkog suda

r.b. Član ocjenjivačkog suda Broj komentara
1 Ivana Bilić, Izv. prof. art 109
2 Krešimir Seletković, Red. prof. art 95
3 Diana Grubišić Ćiković, Izv. prof. art 75
4 Cveto Kobal, Red. prof. 73
5 Martin Draušnik, Nasl. doc. art. 40
6 Vlatka Oršanić, Red. prof. 38
7 Boris Lenko, Red. prof. 30
8 Vedran Tuce, Red. prof 23
9 Ida Gamulin, Red. prof 13
10 Andrej Grafenauer, Red. prof 3

Poredak kategorija po uspjehu (kategorija / krug)

r.b. naziv krug Ukupni prosjek po kategoriji i krugu
1 8. kategorija - rođeni 1996. i mlađi 3 97.5556
2 2A. kategorija - rođeni 2000. i mlađi 2 97.2000
3 1B. kategorija - rođeni 2004. i mlađi 1 96.4545
4 6. kategorija - rođeni 2000. i mlađi 2 96.0682
5 9. kategorija - bez dobnog ograničenja 3 95.9500
6 2A. kategorija - rođeni 2000. i mlađi 1 95.6500
7 2B. kategorija - rođeni 2000. i mlađi 2 95.0909
8 9. kategorija - bez dobnog ograničenja 2 94.8500
9 3A. kategorija - bez dobnog ograničenja 3 94.6364
10 9. kategorija - bez dobnog ograničenja 1 94.5000
11 6. kategorija - rođeni 2000. i mlađi 1 94.3636
12 1. kategorija - rođeni 2010. i mlađi 1 94.3333
13 8. kategorija - rođeni 1996. i mlađi 1 94.1111
14 3A. kategorija - bez dobnog ograničenja 2 94.0909
15 2B. kategorija - rođeni 2000. i mlađi 1 93.7273
16 5. kategorija - rođeni 2002. i mlađi 2 93.0227
17 3A. kategorija - bez dobnog ograničenja 1 92.2727
18 7. kategorija - rođeni 1998. i mlađi 2 91.8182
19 5. kategorija - rođeni 2002. i mlađi 1 91.5758
20 4. kategorija - rođeni 2004. i mlađi 2 91.4545
21 1A. kategorija - rođeni 2004. i mlađi 1 91.2727
22 8. kategorija - rođeni 1996. i mlađi 2 90.8889
23 7. kategorija - rođeni 1998. i mlađi 1 90.0455
24 3. kategorija - rođeni 2006. i mlađi 1 89.7067
25 2. kategorija - rođeni 2008. i mlađi 1 88.7571
26 7. kategorija - rođeni 1998. i mlađi 3 87.0000
27 4. kategorija - rođeni 2004. i mlađi 1 86.6107

Poredak po rasponu između najviše i najniže ocjene

r.b. Natjecatelj Kategorija Najviša ocjena Najniža ocjena Raspon ocjena
1 Nika Kozina, violina 3. kategorija - rođeni 2006. i mlađi 100 96 4
2 Udaraljkaški duo Sudar beat, 2A. kategorija - rođeni 2000. i mlađi 100 95 5
3 Ana Kanižaj, violina 2. kategorija - rođeni 2008. i mlađi 99 94 5
4 Iva Babić, flauta 2. kategorija - rođeni 2008. i mlađi 94 89 5
5 Stefan Gjorgiev, truba 3. kategorija - rođeni 2006. i mlađi 100 94 6
6 Matej Križanić, glasovir 2. kategorija - rođeni 2008. i mlađi 99 93 6
7 Ana Tutić, flauta 6. kategorija - rođeni 2000. i mlađi 99 93 6
8 Mateo Radojević, alt saksofon 2. kategorija - rođeni 2008. i mlađi 96 90 6
9 Tena Benjak, glasovir 5. kategorija - rođeni 2002. i mlađi 91 85 6
10 Diego Vitasović, harmonika 9. kategorija - bez dobnog ograničenja 100 93 7
11 Daren Pavletić, alt saksofon 3. kategorija - rođeni 2006. i mlađi 100 93 7
12 Bruno Bilić, alt saksofon 2. kategorija - rođeni 2008. i mlađi 100 93 7
13 Ana Kalanja, flauta 1. kategorija - rođeni 2010. i mlađi 100 93 7
14 Trois Francs, 3A. kategorija - bez dobnog ograničenja 98 91 7
15 Lora Likan Kelentrić, flauta 6. kategorija - rođeni 2000. i mlađi 96 89 7
16 Mihael Horvat, gitara 7. kategorija - rođeni 1998. i mlađi 92 85 7
17 Trio Jutija, 1A. kategorija - rođeni 2004. i mlađi 100 92 8
18 Leonardo Rojnić, harmonika 5. kategorija - rođeni 2002. i mlađi 100 92 8
19 Rene Borić, mandolina 6. kategorija - rođeni 2000. i mlađi 100 92 8
20 Lana Lešnjak, gitara 3. kategorija - rođeni 2006. i mlađi 98 90 8
21 Mia Galić, gitara 3. kategorija - rođeni 2006. i mlađi 95 87 8
22 Gabrijela Lovrić, flauta 4. kategorija - rođeni 2004. i mlađi 95 87 8
23 Demian Puškarić, gitara 6. kategorija - rođeni 2000. i mlađi 93 85 8
24 Roberto Hren, bisernica 6. kategorija - rođeni 2000. i mlađi 100 91 9
25 Komorni sastav GŠMB, 1B. kategorija - rođeni 2004. i mlađi 99 90 9
26 Marija Božić, harmonika 4. kategorija - rođeni 2004. i mlađi 99 90 9
27 Ivan Šimatović, gitara 9. kategorija - bez dobnog ograničenja 98 89 9
28 Martin Žučko, Orgulje 5. kategorija - rođeni 2002. i mlađi 97 88 9
29 Antonela Kružić, alt saksofon 4. kategorija - rođeni 2004. i mlađi 97 88 9
30 Sofija Hrvatin, glasovir 3. kategorija - rođeni 2006. i mlađi 94 85 9
31 Matej Futivić, gitara 2. kategorija - rođeni 2008. i mlađi 91 82 9
32 Ivana Duvnjak, sopran 9. kategorija - bez dobnog ograničenja 100 90 10
33 Dora Šarić, glasovir 1. kategorija - rođeni 2010. i mlađi 100 90 10
34 duoLA , 2A. kategorija - rođeni 2000. i mlađi 100 90 10
35 Petar Hlašć, harmonika 9. kategorija - bez dobnog ograničenja 100 90 10
36 Petra Šket, glasovir 8. kategorija - rođeni 1996. i mlađi 100 90 10
37 Marko Funarić, glasovir 2. kategorija - rođeni 2008. i mlađi 100 90 10
38 Kiara Radojević, alt saksofon 1. kategorija - rođeni 2010. i mlađi 99 89 10
39 Franko Vine, alt saksofon 1. kategorija - rođeni 2010. i mlađi 98 88 10
40 Ema Runjak, flauta 1. kategorija - rođeni 2010. i mlađi 98 88 10
41 Petra Podhraški, glasovir 5. kategorija - rođeni 2002. i mlađi 96 86 10
42 Iskra Jurišić, violina 3. kategorija - rođeni 2006. i mlađi 96 86 10
43 Mak Planinac, alt saksofon 3. kategorija - rođeni 2006. i mlađi 95 85 10
44 Ivan Cigić, glasovir 2. kategorija - rođeni 2008. i mlađi 95 85 10
45 Korina Sviben, glasovir 4. kategorija - rođeni 2004. i mlađi 95 85 10
46 Sekstet flavt GŠ Domžale, 2B. kategorija - rođeni 2000. i mlađi 100 89 11
47 Jakov Paulić, alt saksofon 2. kategorija - rođeni 2008. i mlađi 91 80 11
48 Lea Butina, violončelo 3. kategorija - rođeni 2006. i mlađi 89 78 11
49 Adrian Vio, glasovir 2. kategorija - rođeni 2008. i mlađi 100 88 12
50 Adam Rendić, glasovir 1. kategorija - rođeni 2010. i mlađi 100 88 12
51 Dora Šimunec, gitara 1. kategorija - rođeni 2010. i mlađi 99 87 12
52 Emma Sušilo, violina 2. kategorija - rođeni 2008. i mlađi 99 87 12
53 Fran Mikša, alt saksofon 2. kategorija - rođeni 2008. i mlađi 99 87 12
54 Lucija Vidović, gitara 2. kategorija - rođeni 2008. i mlađi 95 83 12
55 Nela Grđan, gitara 3. kategorija - rođeni 2006. i mlađi 90 78 12
56 Matej Blagec, gitara 1. kategorija - rođeni 2010. i mlađi 99 86 13
57 Natali Bošnjak, violina 1. kategorija - rođeni 2010. i mlađi 99 86 13
58 David Vidović, klarinet 3. kategorija - rođeni 2006. i mlađi 95 82 13
59 Juraj Galoić, gitara 2. kategorija - rođeni 2008. i mlađi 93 80 13
60 Josip Nežmahen, truba 4. kategorija - rođeni 2004. i mlađi 92 79 13
61 Petra Žugec, flauta 3. kategorija - rođeni 2006. i mlađi 91 78 13
62 Matej Mrgan, alt saksofon 2. kategorija - rođeni 2008. i mlađi 91 78 13
63 Gabriela Nežmahen, gitara 5. kategorija - rođeni 2002. i mlađi 97 83 14
64 Miran Vojvodić, klarinet 2. kategorija - rođeni 2008. i mlađi 92 78 14
65 Katja Lenić, violina 2. kategorija - rođeni 2008. i mlađi 89 75 14
66 Duo Kanižaj - Bracović, 1A. kategorija - rođeni 2004. i mlađi 99 84 15
67 Tinka Muck, glasovir 3. kategorija - rođeni 2006. i mlađi 97 82 15
68 Ivan Šarić, harmonika 3. kategorija - rođeni 2006. i mlađi 93 78 15
69 Eva Diminić, glasovir 2. kategorija - rođeni 2008. i mlađi 92 77 15
70 Filip Cvitić, gitara 3. kategorija - rođeni 2006. i mlađi 85 70 15
71 Chiara Moscarda, harmonika 5. kategorija - rođeni 2002. i mlađi 98 82 16
72 Veronika Kantarević, truba 2. kategorija - rođeni 2008. i mlađi 98 82 16
73 Magdalena Mirenić, flauta 2. kategorija - rođeni 2008. i mlađi 98 82 16
74 Andrija Krnjić, bisernica 4. kategorija - rođeni 2004. i mlađi 96 80 16
75 Sara Krajnik, flauta 4. kategorija - rođeni 2004. i mlađi 91 75 16
76 Antonela Papak, glasovir 4. kategorija - rođeni 2004. i mlađi 90 74 16
77 Trio flauta FLUThreE, 1A. kategorija - rođeni 2004. i mlađi 97 80 17
78 Luna Obadić, glasovir 4. kategorija - rođeni 2004. i mlađi 95 78 17
79 Jan Biškup, violina 2. kategorija - rođeni 2008. i mlađi 96 78 18
80 Jakob Stančić, violina 4. kategorija - rođeni 2004. i mlađi 99 80 19
81 Tibor Rajtarić, truba 2. kategorija - rođeni 2008. i mlađi 98 79 19
82 Glasovirski duo "Pianoforte", 1A. kategorija - rođeni 2004. i mlađi 92 73 19
83 Sara Šagud, violina 2. kategorija - rođeni 2008. i mlađi 89 70 19
84 Petar Štaba, gitara 2. kategorija - rođeni 2008. i mlađi 89 70 19
85 Klara Vukojević, glasovir 7. kategorija - rođeni 1998. i mlađi 95 75 20
86 Gitarski kvintet GŠ u Varaždinu, 1A. kategorija - rođeni 2004. i mlađi 95 73 22
87 Jurica Pavlek, gitara 2. kategorija - rođeni 2008. i mlađi 93 70 23
88 Luka Sugnetić, gitara 2. kategorija - rođeni 2008. i mlađi 89 66 23
89 Demian Kos, violina 4. kategorija - rođeni 2004. i mlađi 89 65 24
90 Marija Perić, gitara 2. kategorija - rođeni 2008. i mlađi 90 65 25
91 Selma Hrenovica, violončelo 8. kategorija - rođeni 1996. i mlađi 98 70 28
92 Maja Banovec, gitara 2. kategorija - rođeni 2008. i mlađi 90 60 30
93 Petra Kapec, flauta 4. kategorija - rođeni 2004. i mlađi 80 50 30